Testa lapa

Ši testa lapa dot iespējo novertēt Ajax tehnoloģijas iespējas

protams jaskatas kodā :)